kj022002.jpg kj022001.jpg
kj022004.jpg
佐保路
西 大 寺
Saidaiji
2000.12.30
画像をクリック
すると次の画面
になります。
kj022003.gif